ไร่กะหล่ำปีภูทับเบิก

ไร่กะหล่ำปีภูทับเบิก

ไร่กะหล่ำปีภูทับเบิก

#ไร่กะหล่ำปลียักษ์

ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

ในช่วงฤดูฝน

เดือนกรกฎาคม

สิงหาคม

กะหล่ําปลียักษ์ ภูทับเบิก

กะหล่ําปลียักษ์ ภูทับเบิก

ชมกะหล่ำปลี

ทุ่งกะหล่ำปีภูทับเบิก

ไร่กะหล่ำปลี

ไร่กะหล่ำปลีภูทับเบิก

ไร่กะหล่ำปลีภูทับเบิกยัก

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น