โรงเรียน การเมืองการทหาร

โรงเรียน-การเมืองการทหาร

โรงเรียนการเมืองการทหาร

ที่นี้เป็นจุดท่องเที่ยว ภูหินร่องกล้า อีกจุดคือ โรงเรียนการเมืองการทหาร 

ภูหินร่องกล้า ที่พัก กางเต้นท์

ที่ตั้ง ห่างจากตัวที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร

เราไปย้อนรอยพื้นที่ประวัติศาสตร์กันที่ โรงเรียนการเมืองการทหารไปด้วยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

 

บริการ

รถสองแถวเขาค้อรถสองแถวเขาค้อ

บ้านพัก อุทยาน ภู หิน ร่อง กล้า ราคา

โรงเรียนการเมืองการทหาร มีประวัติศาสตร์ทางการเมือง เรื่องของคนต่างอุดมการณ์ มีต้นไม้ใหญ่หนาแน่น เป็นสถานที่เรียน ศึกษาตามแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ การสู้รบของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองและด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2511-2525 ที่พรรคคอมมิวนิสต์ ใช้เป็นฐานที่ตั้งในการวางแผนและพักฟื้นจากการสู้รบในอดีต

ภูหินร่องกล้า เส้นทาง

มีการอนุรักษ์ บ้าน31 หลังไว้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยบ้านฝ่ายพลเรือน บ้านฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล รวมทั้งหมด แต่ละหลังเป็นบ้านเล็กๆปัจจุบันบ้านบางหลังก็ผุพังไปตามเวลา

รีวิว ทาง ขึ้น ภู หิน ร่อง กล้า

ที่โรงเรียนมีต้น เมเบิ้ล

ต้น เมเบิ้ล ภูหินร่องกล้า

ใบเมเปิ้ลแดง ภูหินร่องกล้า

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider

ใบเมเปิ้ล ภูหินร่องกล้า 2563

ภูหินร่องกล้า หน้าฝน ดอกไม้

ภูหินร่องกล้า หน้าฝน

ภูหินร่องกล้า ที่พัก

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น