เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

รีวิวที่ท่องเที่ยวเะขาค้อ

เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สูงสง่า

สถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามของเจดีย์

พระพุทธรูป

ภาพถ่ายของเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

อำเภอเขาค้อ

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของเขาค้อ

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider
Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น