วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

ที่ตั้ง

บ้านทับเบิก

หมู่ที่ 14 ตำบลวังบาล

อำเภอหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดป่าภูทับเบิก

Slider

วัดป่าภูทับเบิก

  • เป็นสถานที่รับน้ำฟ้าเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2542ในปี พ.ศ.๒๕๔๙

เดินทางไปวัดป่าภูทับเบิก

  • สถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตลอดทั้งปีจะมีความหนาวเย็น

รถโดยสารไปวัดป่าภูทับเบิก

ทางขึ้น-วัดป่าภูทับเบิก

  • กำลังสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม มีขนาดความสูง 80.90 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาธาตุเจดีย์ 36 ยอด มีพระมหาธาตุพระพุทธโคดมปางไสยาสน์ ตั้งในฐานเจดีย์และพระศรีอริยเมตไตรย์  เจดีย์จะประดับด้วยกระเบื้องโมเสค ล้อมด้วยกำแพงพญานาคเงิน พญานาคทอง 9 เศียร

วัดป่าภูทับเบิก-ไปยังไง

บวชชีพราหมณ์-วัดป่าภูทับเบิก

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น