วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

ที่ตั้ง

บ้านทับเบิก

หมู่ที่ 14 ตำบลวังบาล

อำเภอหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์

วัดป่าภูทับเบิก

Slider

วัดป่าภูทับเบิก สถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตลอดทั้งปีจะมีความหนาวเย็น

  • เป็นสถานที่รับน้ำฟ้าเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2542ในปี พ.ศ.๒๕๔๙
  • กำลังสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม มีขนาดความสูง 80.90 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
รถพาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล
รถรับ-ส่ง ที่พัก พร้อมพาเที่ยว
โลโก้
Shadow
Slider
Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.