รถสองแถวเขาค้อ โปรแกรมที่ 5

เหมารถ เขาค้อ ภูทับเบิก ราคาถูก

Slider
Slider

เหมารถ เขาค้อ ภูทับเบิก ราคาถูก

ตามล่าทะเลหมอกเขาค้อ 16 จุด

1.เขาตะเคียนโง๊ะ
2.พระตําหนักเขาค้อ
3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)
4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
5.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
6.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
7.แทนรัก ทะเลหมอก
8.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
9.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
10.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ
11.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
12.ภูแก้วพีค
13.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
14.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
15.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้
16.ร้านอาหารเลอบรูม

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 5.

1.เขาตะเคียนโง๊ะ

เขาตะเคียนโง๊ะเขาค้อ

Slider

2.พระตําหนักเขาค้อ

พระตําหนักเขาค้อ

Slider

3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

รถพาเที่ยวเขาค้อ

Slider

4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

Slider

5.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

รถพาเที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

Slider

6.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

Slider

7.แทนรัก (ชมสวนดอกไม้)

แทนรัก

Slider

8.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

Slider

9.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

กังหันลมเขาค้อ

Slider

11.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมือง

Slider

12.ภูแก้วพีค

ภูแก้วพีค

Slider

13.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

เดอะบลูสกาย

Slider

14.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว

Slider

15.ร้านอาหารเลอบรูม

ร้านอาหาร-เลอบรูม

Slider

16.ร้านกาแฟPinoLatte พีโน่ ลาเต้

พีโน่ ลาเต้

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.