รถสองแถวเขาค้อ โปรแกรมที่ 5

เหมารถ เขาค้อ ภูทับเบิก ราคาถูก

Slider
Slider

เหมารถ เขาค้อ ภูทับเบิก ราคาถูก

ตามล่าทะเลหมอกเขาค้อ 11 จุด

1.เขาตะเคียนโง๊ะ
2.พระตําหนักเขาค้อ
3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)
4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
6.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
7.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
8.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
9วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
10.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้
11.ร้านอาหารเลอบรูม

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 5.

1.เขาตะเคียนโง๊ะ

เขาตะเคียนโง๊ะเขาค้อ

Slider

2.พระตําหนักเขาค้อ

พระตําหนักเขาค้อ

Slider

3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

รถพาเที่ยวเขาค้อ

Slider

4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

Slider

 

5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

Slider

6.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

Slider

7.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

กังหันลมเขาค้อ

Slider

8.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

เดอะบลูสกาย

Slider

9.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว

Slider

10.ร้านอาหารเลอบรูม

ร้านอาหาร-เลอบรูม

Slider

11.ร้านกาแฟPinoLatte พีโน่ ลาเต้

พีโน่ ลาเต้

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น