รถสองแถวเขาค้อ โปรแกรมที่ 6

 

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

ตามล่าทะเลหมอกภูทับเบิก 5 จุด

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
2.วัดป่าภูทับเบิก
3.ชมไร่กะหล่ำปลี
4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก
5.ผาหัวสิงห์

Slider
Slider

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 6.

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก

สูงสุดภูทับเบิก

Slider

2.วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

Slider

3.ชมไร่กะหล่ำปลี

ชมไร่กะหล่ำยักษ์-ที่ยอดภูทับเบิก

Slider

4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก

จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก

Slider

5.ผาหัวสิงห์

ผาหัวสิงห์

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น