รถสองแถวเขาค้อ โปรแกรมที่ 6

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

โปรแกรมที่ 6. 

สามารถเลือกเรทราคา ได้ 2 แบบ

รีวิวแนะนำ ที่พักภูทับเบิก

Slider

โปรแกรมที่6.

พาเที่ยวเขาค้อ 12 จุด

 • 1 ชมทะเลหมอกเขาค้อ
 • 2.พระตําหนักเขาค้อ
 • 3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)
 • 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
 • 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
 • 6.แทนรักทะเลหมอก
 • 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
 • 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
 • 9.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
 • 10วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
 • 11.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้
 • 12.ร้านอาหารเลอบรูม
Slider
Slider

รถสองแถวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 6.

จุดที่ 1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก ชมทะเลหมอกเขาค้อ

Slider

จุดที่ 2.พระตําหนักเขาค้อ

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก พระตําหนักเขาค้อ

Slider

จุดที่3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 6.แทนรักทะเลหมอก

จุดที่ 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ชมไร่สตอเบอรี่ รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อรถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 9.เดอะบลูสกาย

เดอะบลูสกาย รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 10.วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 11.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

จุดที่ 12.ร้านอาหาร เลอ บรูม

ร้านอาหาร เลอ บรูม รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น