รถนำเที่ยวเขาค้อโปรแกรมที่3

รถเหมาขึ้นภูทับเบิก

รถเหมาขึ้นภูทับเบิก

โปรแกรมที่ 3. 

สามารถเลือกเรทราคา ได้ 2 แบบ

รีวิวแนะนำ ที่พักภูทับเบิก

รถเหมาขึ้นภูทับเบิก ส่งแคมป์วิวหมอก

Slider

โปรแกรม ที่ 3.บริการ

พาเที่ยวภูทับเบิก+ภูหินร่องกล้า

10จุดไฮไลท์ 

1.จุดชมทะเลหมอก( แคมป์วิวหมอก)

2.ผาหัวสิงห์

3.จุดสูงสุดภูทับเบิก

4.วัดป่าภูทับเบิก

5.ชมทุ่งกะหล่ำปลี

6.ลานหินแตก

7.ลานเดินภูหินร่องกล้า

  • -หินกบ
  • -หัวใจหิน
  • -ผานาคราช
  • -ลานหินปุ่ม
  • -ผาชูธง

8.โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก

9.โรงเรียนการเมืองการทหาร

10.กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า

Slider
Slider

รถสองแถวเขาค้อ

รีวิวจุดพาเที่ยวโปรแกรมที่3.

รีวิวจุดที่1.ชมทะเลหมอก(แคมป์วิวหมอก)

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

รีวิวจุดที่2.ผาหัวสิงห์

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิกวันที่21ส.ค63

Slider

จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก0958650222

Slider

รีวิวจุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

รีวิวจุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี

ราคารถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

รีวิวจุดที่7.ลานเดินภูหินร่อง

รถสองแถวขึ้นภูทับเบิก

Slider

รีวิวจุดที่8.โครงการ พระ ราชดำริ พิษณุโลก

รถสองแถวขึ้นภูทับเบิกวันที่21ส.ค63

Slider

รีวิวจุดที่9.โรงเรียนการเมืองการทหาร

รถสองแถวขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

รีวิวจุดที่10.กังหันน้ำ

รถสองแถวขึ้นภูทับเบิก0958650222

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น