รถสองแถวเขาค้อโปรแกรมที่8

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา รถสองแถวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์ บริการ รถนำเที่ยวเขาค้อ พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

 

หรือจะเลือกโปรแกรมเที่ยวอื่น อ่่านโปรแกรม รถนำเที่ยวเขาค้อ ต่อที่นี้

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

โปรแกรมที่ 8.รถขึ้นภูทับเบิก รถสองแถวเขาค้อ ภูทับเบิก

ตามล่าทะเลหมอกภูทับเบิก 16 จุด

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
2.วัดป่าภูทับเบิก
3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปลี
4.จุดชมวิวภูทับเบิก
5.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
6.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
7.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)
8.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
9.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
10.แทนรัก ทะเลหมอก
11.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
12.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
13.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ
14.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
15.ร้านกาแฟ  PinoLatte พีโน่ลาเต้
16.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง


ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อ 0958650222 0932908774

ติดต่อทาง Line

ราคารถนำเที่ยวเขาค้อ

ติดต่อทาง facebook

รถสองแถว

รถนำเที่ยวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อ รีวิวที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก รถนำเที่ยวเขาค้อบริการพาเที่ยวโปรแแกรมที่8 มีเขาค้อวัดผาซ่อนแก้ว

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก

จุดสูงสุดภูทับเบิก

2.วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปลี

ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

4.จุดชมวิวภูทับเบิก

รถนำเที่ยวเขาค้อ

5.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

6.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

ชมทะเลหมอกเขาค้อ

7.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ-ฐานอิทธิ

8.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

9.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

10.แทนรัก ทะเลหมอก

แทนรัก-ทะเลหมอก

11.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

เที่ยว-ชมไร่สตอเบอรี่

12.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

14.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

15.ร้านกาแฟ  PinoLatte พีโน่ลาเต้

ร้านกาแฟ-Pino-Latte-พีโน่-ลาเต้

16.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง


รถสองแถวเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ รีวิวที่ท่องเที่ยวเขาค้อพาเที่ยวเขาค้อโดยรถสองแถวเขาค้อขึ้นพาเที่ยวเขาค้อภูทับเบิก

รถสองแถวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อ

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.