รถนำเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมที่8.

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

พาเที่ยว เขาค้อ+ภูทับเบิก+ภูหินร่องกล้า

ตามล่าทะเลหมอก 20 จุด

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก

2.วัดป่าภูทับเบิก

3.ชมไร่กะหล่ำปลี

4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก

5.ผาหัวสิงห์

6.ลานหินปุ่ม

7.ผาชูธง

8.ลานหินแตก

9.โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก

10.โรงเรียน การเมืองการทหาร

11.กังหันน้ำ

12.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

13.ไปรษณีย์เขาค้อ

14.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

15.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)

16.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

17.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

18.ร้านอาหารเลอบรูม

19.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

20.วัดผาซ่อนแก้ว

Slider
Slider

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 8.

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก

ภูทับเบิก

Slider

2.วัดป่าภูทับเบิก

กราบวัดป่าภูทับเบิก

Slider

3.ชมไร่กะหล่ำปลี

ชมไร่กะหล่ำยักษ์

Slider

4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก

จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก

Slider

5.ผาหัวสิงห์

ผาหัวสิงห์

Slider

6.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

ชมทะเลหมอกเขาค้อ

Slider

7.ไปรษณีย์เขาค้อ

ไปรษณีย์เขาค้อ

Slider

8.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

Slider

9.แทนรักทะเลหมอก (ชมสวนดอกไม้)

แทนรัก

Slider

10.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)

ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

Slider

11.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลม

Slider

13.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมือง

Slider

14.ภูแก้วพีค

ภูแก้วพีค

Slider

15.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

เดอะบลูสกาย

Slider

16.ร้านอาหารเลอบรูม

เลอบรูม เขาค้อ

Slider

17.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟพีโน่ ลาเต้

Slider

18.วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น