รถนำเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมที่8.

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

โปรแกรมที่ 8. 

สามารถเลือกเรทราคา ได้ 2 แบบ

รีวิวแนะนำ ที่พักภูทับเบิก

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา ส่งแคมป์วิวหมอก

Slider

รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

โปรแกรมที่ 8.บริการพาเที่ยว

ภูทับเบิก+ภูหินร่องกล้า+เขาค้อ20จุดไฮไลท์ 

1.ชมทะเลหมอก (แคมป์วิวหมอก)
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4.วัดป่าภูทับเบิก
5.ชมไร่กะหล่ำปลี
6.ลานหินแตก
7.ลานเดินภูหินร่องกล้า

  • -หินกบ
  • -หัวใจหิน
  • -ผานาคราช
  • -ลานหินปุ่ม
  • -ผาชูธง

8.โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก

9.โรงเรียนการเมืองการทหาร
10.กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า
11.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
12.ไปรษณีย์เขาค้อ
13.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
14.แทนรักทะเลหมอก
15.ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)
16.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
17.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
18.ร้านอาหารเลอบรูม
19.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้
20.วัดผาซ่อนแก้ว

Slider
Slider

รถสองแถวเขาค้อ

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 8.

รีวิวจุดที่ 1.ชมทะเลหลมอก (แคมป์วิวหมอก)

ชมทะเลหลมอก รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่2.ผาหัวสิงห์

ผาหัวสิงห์ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก

จุดสูงสุดภูทับเบิก รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี

ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่6.ลานหินแตก

จุดที่7.ลานเดินภูหินร่อง

ลานเดินภูหินร่อง รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่8.โครงการหลวง พิษณุโลก

โครงการหลวง รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่9.โรงเรียนการเมืองการทหาร

โรงเรียนการเมืองการทหาร รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุที่10.กังหันน้ำ

กังหันน้ำ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 11.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

ชมทะเลหมอกเขาค้อ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 12 ไปรษณีย์เขาค้อ

ไปรษณีย์เขาค้อ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 13.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 14.แทนรักทะเลหมอก

จุดที่ 15.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ชมไร่สตอเบอรี่เขาค้อ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 16.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 17.เดอะบลูสกาย

เดอะบลูสกาย รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 18.วัดผาซ่อนแก้ววัดผาซ่อนแก้ว รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 19.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

Slider

จุดที่ 20.ร้านอาหาร เลอ บรูมร้านอาหารเลอบรูม รถรับจ้างขึ้นภูทับเบิกราคา

 

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น