รถสองแถวเขาค้อ โปรแกรมที่7

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคารถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

โปรแกรมที่ 7. 

สามารถเลือกเรทราคา ได้ 2 แบบ

รีวิวแนะนำ ที่พักภูทับเบิก

แคมป์วิวหมอก รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

โปรแกรม7.

พาเที่ยวเขาค้อ 12 จุด

 • 1.เขาตะเคียนโง๊ะ
 • 2.พระตําหนักเขาค้อ
 • 3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)
 • 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
 • 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
 • 6.แทนรถทะเลหมอก
 • 7.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
 • 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
 • 9.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
 • 10.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
 • 11.ร้านกาแฟ พีโน่ลาเต้
 • 12.ร้านอาหารเลอบรูม
Slider
Slider

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 6.

จุดที่ 13 เขาตะเคียนโง๊ะ

เขาตะเคียนโง๊ะ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 2.พระตําหนักเขาค้อ

พระตําหนักเขาค้อ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่3.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 4.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 5.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 6.แทนรักทะเลหมอก

จุดที่ 7.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ชมไร่สตอเบอรี่ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 8.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 9.เดอะบลูสกาย

เดอะบลูสกาย รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 10.วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 11.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

จุดที่ 12.ร้านอาหาร เลอ บรูม

ร้านอาหาร เลอ บรูม รถนําเที่ยวเขาค้อ ราคา

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น