รถนำเที่ยวเขาค้อ โปรแกรที่ 9

รถขึ้นเขาค้อ รถนำเที่ยวเขาค้อ

รถขึ้นเขาค้อ

รถขึ้นเขาค้อ

รถขึ้นเขาค้อ รถนำเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เต็มอิ่ม 25 จุด

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
2.วัดป่าภูทับเบิก
3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
4.จุดชมวิวภูทับเบิก
5.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
6.ภูแผงม้า
7.ลานหินปุ่ม
8.ผาชูธง
9.ลานหินแตก
10.โครงการหลวง
-ผาพบรัก
-ผาสลัดรัก
-ผารักยืนยง
-ผาคู่รัก
12.โรงเรียน การเมืองการทหาร
13.กังหันน้ำ
14.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
15.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ),
16.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
17.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
18.แทนรัก ทะเลหมอก
19.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
20.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
21.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ
22.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
23.ร้านกาแฟ  PinoLatte พีโน่ลาเต้
24.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ


ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อ 0958650222 0932908774

ติดต่อทาง Line

ราคารถนำเที่ยวเขาค้อ

ติดต่อทาง facebook

รถสองแถว

รถสองแถวเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ รีวิวที่ท่องเที่ยว โปรแกรมที่9

รถสองแถวเขาค้อ
รถนำเที่ยวภูทับเบิก 1.จุดสูงสุดภูทับเบิก

รถสองแถวเขาค้อ
รถนำเที่ยวภูทับเบิก  2.วัดป่าภูทับเบิก

ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
รถนำเทียวภูทับเบิก  3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

จุดชมวิวภูทับเบิก
รถนำเที่ยวภูทับเบิก  4.จุดชมวิวภูทับเบิก

จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
รถนำเที่วยวภูทับเบิก  5.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

ที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า

ภูแผงม้า
รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า  6.ภูแผงม้า

ลานหินปุ่ม
รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า  7.ลานหินปุ่ม

โครงการหลวง
รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า  10.โครงการหลวง
-ผาพบรัก
-ผาสลัดรัก
-ผารักยืนยง
-ผาคู่รัก

รถนำเที่ยวเขาค้อ
รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า  12.โรงเรียน การเมืองการทหาร

รถสองแถวเขาค้อ
รถนำเที่ยวภูหินร่องกล้า  13.กังหันน้ำ

ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

ชมทะเลหมอกเขาค้อ
รถนำเที่ยวเขาค้อ  14.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ-ฐานอิทธิ
รถนำเที่ยวเขาค้อ  15.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ)

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
รถนำเที่ยวเขาค้อ  16.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
รถนำเที่ยวเขาค้อ  17.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

แทนรัก-ทะเลหมอก
รถนำเที่ยวเขาค้อ  18.แทนรัก ทะเลหมอก

รถนำเที่ยวเขาค้อ 19.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

รถสองแถวเขาค้อ
รถนำเที่ยวเขาค้อ  20.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
รถสองแถวเขาค้อ  22.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ร้านกาแฟ-Pino-Latte-พีโน่-ลาเต้
รถสองแถวเขาค้อ  23.ร้านกาแฟ  PinoLatte พีโน่ลาเต้

รถสองแถวเขาค้อ
รถสองแถวเขาค้อ  24.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

รถสองแถวนำเที่ยวเขาค้อ
รถนำเที่ยวเขาค้อห้วยไผ่คอมทัวร์

ราคารถสองแถวเขาค้อ
รถสองแถวเขาค้อ  https://pantip.com/topic/35500350

แนะนำ ที่พักภูทับเบิก https://www.huaipaicomputer.com

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.