รถนำเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมที่ 9

รถขึ้นเขาค้อ

Slider
Slider

รถขึ้นเขาค้อ

โปรแกรมที่9 พาเที่ยว 3ภูเขา

 1. เขาค้อ
 2. ภูทับเบิก
 3. ภูหินร่องกล้า

เต็มอิ่ม 25 จุด

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
2.วัดป่าภูทับเบิก
3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
4.จุดชมวิวภูทับเบิก
5.ผาหัวสิงห์
6.ลานหินปุ่ม
7.ผาชูธง
8.ลานหินแตก
9..โครงการหลวง

 • -ผาพบรัก
 • -ผาสลัดรัก
 • -ผารักยืนยง
 • -ผาคู่รัก

10.โรงเรียน การเมืองการทหาร
11.กังหันน้ำ
15.ชมทะเลหมอกเขาค้อ
16.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ (ฐานอิทธิ),
17.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
18.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
19.แทนรัก ทะเลหมอก
20.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
21.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
22.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ
23.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
24.ร้านกาแฟ  PinoLatte พีโน่ลาเต้
25.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

รีวิวจุดเที่ยวโปรแกรมที่ 9.

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก

รถขึ้นภูทับเบิก

Slider

2.วัดป่าภูทับเบิก

รถ สอง แถว พา เที่ยว ภู ทับ เบิก

Slider

3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

Slider

4.จุดชมวิวภูทับเบิก

เที่ยว ภู ทับ เบิก หน้า ฝน ไม่มี รถ

Slider

5.ผาหัวสิงห์

บ้านอิงผา ภูทับเบิก pantip

Slider

6.ลานหินปุ่ม
7.ผาชูธง
8.ลานหินแตก
9..โครงการหลวง

 • -ผาพบรัก
 • -ผาสลัดรัก
 • -ผารักยืนยง
 • -ผาคู่รัก

โครงการหลวงภูหินร่องกล้า

Slider

10.โรงเรียน การเมืองการทหาร
11.กังหันน้ำ

15.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

เขาค้อ

Slider

16.พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ

เขาค้อที่เที่ยว

Slider

17.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

จุด เช็ค อิน เขา ค้อ 2019

Slider

18.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

เขาค้อภูทับเบิก

Slider

19.แทนรัก ทะเลหมอก

แผนที่เที่ยวภูทับเบิก

Slider

20.เที่ยวไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ภูทับเบิกวันนี้

Slider

21.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลม เขาค้อ 2562

Slider

22.ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ

23.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ทุ่งกังหันลม เทเลทับบี้

Slider

24.ร้านกาแฟ  PinoLatte พีโน่ลาเต้
พีโน่ ลาเต้ พันทิป
Slider

25.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

Slider
Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.