รถนำเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมที่ 9

รถขึ้นเขาค้อ

รถขึ้นเขาค้อ

รถขึ้นเขาค้อ

โปรแกรมที่ 9. 

 1. เขาค้อ
 2. ภูทับเบิก
 3. พิษณุโลก

สามารถเลือกเรทราคา ได้ 2 แบบ

Slider
Slider

รีวิวแนะนำ ที่พักภูทับเบิก

รถขึ้นเขาค้อ ส่งแคมป์วิวหมอก

Slider

รถสองแถวเขาค้อ รีวิวที่เขาค้อ

โปรแกรมที่ 9. 

เต็มอิ่ม 24จุด

วันแรกพาเที่ยว พิษณุโลก

 1. พระพุทธชินราช
 2. วัดนางพญา
 3. เจดีย์ยอดด้วน.
 4. ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
 5. เนินมะปราง
 6. ลานหินแตก
 7. ลานเดินภูหินร่องกล้า
 • -หินกบ
 • -หัวใจหิน
 • -ผานาคราช
 • -ลานหินปุ่ม
 • -ผาชูธงลานเดินภูหินร่องกล้า

8.โครงการหลวง

 • -ผาพบรัก
 • -ผาสลัดรัก
 • -ผารักยืนยง
 • -ผาคู่รัก

9.โรงเรียนการเมืองการทหาร
10.กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า

วันที่ 2 เที่ยวเขาค้อ

 1. ชมทะเลหมอกเขาค้อ
 2. ไปรษณีย์เขาค้อ
 3. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
 4. ชมไร่สตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)
 5. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
 6. เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
 7. ร้านกาแฟPinoLatte พีโน่ ลาเต้
 8. วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
 9. ร้านอาหารเลอบรูม

วันที่ 3.พาเที่ยว ภูทับเบิก

 1. ทะเลหมอกภูทับเบิก(แคมป์วิวหมอก)
 2. ผาหัวสิงห์
 3. จุดสูงสุดภูทับเบิก
 4. วัดป่าภูทับเบิก
 5. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปลี

รีวิวจุดเที่ยวของโปรแกรมที่ 9.

รีวิว ไฮไลท์ของ ภูทับเบิก 

จุดที่1.ชมทะเลหมอกภูทับเบิก

(แคมป์วิวหมอก)

ชมทะเลหมอกภูทับเบิก รถขึ้นเขาค้อ

Slider

รีวิวจุดที่2.ผาหัวสิงห์

ผาหัวสิงห์ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก

จุดสูงสุดภูทับเบิก รถขึ้นเขาค้อ

Slider

รีวิวจุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก รถขึ้นเขาค้อ

Slider

รีวิวจุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี

ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี

Slider

รีวิว ไฮไลท์ของ เขาค้อ 

จุดที่1.ชมทะเลหมอกเขาค้อ

ชมทะเลหมอกเขาค้อ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่2. ไปรษณีย์เขาค้อ

ไปรษณีย์เขาค้อ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่4.แทนรักทะเลหมอก

จุดที่5.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)

ชมไร่สตอเบอรี่ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่6.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่7.เดอะบลูสกาย

เดอะบลูสกาย รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่8.วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่ 9.ร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้

ร้านกาแฟพีโน่ลาเต้ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่ 10.ร้านอาหาร เลอ บรูม

ร้านอาหารเลอบรูม รถขึ้นเขาค้อ

Slider

รีวิวฮไลท์ของ พิษณุโลก

รีวิวไฮไลท์ของพิษณุโลก รถขึ้นเขาค้อ

จุดที่1.พระพุทธชินราช

จุดที่2.วัดนางพญา

จุดที่3.เจดีย์ยอดด้วน.

จุดที่4.ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย

จุดที่5.เนินมะปราง

เนินมะปราง รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่6.ลานหินแตก

จุดที่7.ลานเดินภูหินร่อง

ลานเดินภูหินร่อง รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่8.โครงการ พระราชดำริ

โครงการหลวง รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่9.โรงเรียนการเมืองการทหาร

โรงเรียนการเมืองการทหาร รถขึ้นเขาค้อ

Slider

จุดที่10.กังหันน้ำ

กังหันน้ำ รถขึ้นเขาค้อ

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น