กังหันน้ำ ภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้า ไม่มีรถส่วนตัว

ภูหินร่องกล้า ไม่มีรถส่วนตัว

กังหันน้ำ เป็นกังหันที่ทำด้วยไม้ขนาดใหญ่

ใช้เป็นกระเดื่องตำข้าว โดยใช้การผันน้ำจากน้ำตกเล็กๆใช้แรงน้ำมายังตัวกังหัน จึงเกิดเป็นพลังน้ำที่ขับเคลื่อนกังหันให้หมุน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร อยู่ใกล้กันกับโรงเรียนการเมืองการทหาร ออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผกค.ใช้เป็นโรงสีข้าวของ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

ลักษณะภูมิ/อากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ย 5-20 องศา มีฝนตกชุก สภาพแวดล้อโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าดิบ หนาวเย็นตลอดทั้งปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

อยู่ใกล้กันกับโรงเรียนการเมืองการทหาร อยู่ติดถนน ทางลงประมาณ 60 เมตร ห่าง

เส้นทาง ไป ภู ลม โล ภู หิน ร่อง กล้า

รถสองแถวเขาค้อ

บริการพาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล

รถสองแถวเขาค้อ

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น