พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนผาเมือง

สถานที่ตั้ง
บ้านหมู่ 4.
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ประสบการณ์ที่ได้พบมากับตัวเองของชาวบ้านหมู่4.หลายท่านจึงมีความเชื่อว่าท่าน พ่อขุนผาเมือง มีความชอบในไก่ชนและลำกลองยาวจึงมีชาวบ้านมาขอพรสําเร็จ  นำรูปปั้นไก่ชนและลำกลองยาวถวายท่านเป็นจำนวนมาก

 อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ที่พักเขาค้อวิวสวย

Slider

พาเที่ยวเขาค้อ

ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider

รีวิว โดย รถนำเที่ยวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น