พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธเขาค้อ

ลักษณะเด่น

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธเก่าในรบเขาค้อ

เป็นสถานที่สู้กับคอมมิวนิสต์

 

 

พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ)

พันเอก อิทธิ สิมารักษ์

การยิงสนับสนุนของปืนใหญ่จากฐานยิงสนับสนุน

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider

ฐานยิงสนับสนุนเขาค้อ

ประวัติอนุสรณ์สถานเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์เขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฐานอิทธิ

แวะเที่ยวที่ พิพิธภัณฑ์อาวุธ

อาวุธ (ฐานอิทธิ)

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ)บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ยังมีบังเกอร์ และหลุมหลบภัย ยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติจากบนฐานแห่งนี้ได้อีกด้วย

Slider

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น