พาเที่ยวเขาค้อ แชร์ทริปราคาถูก

พาเที่ยวเขาค้อ แชร์ทริปราคาถูก พาเที่ยวโดย รถนำเที่ยวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์ แชร์ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ฟรีสวัสดิการหลายอย่าง ที่พักสวย รถสองแถวเขาค้อ พาเที่ยว ก็สดวกปลอดภัย ต้อง รถนำเที่ยวเขาค้อห้วยไผ่คอมทัวร์ รถสองเขาค้อราคาถูก

 

พาเที่ยวเขาค้อ แชร์ทริปราคาถูก

รถนำเที่ยวเขาค้อ

พาเที่ยวเขาค้อ แชร์ทริปราคาถูก

ราคา ท่านละ 1,500 บาท

เที่ยว เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้
1.นำเที่ยว เขาค้อ 11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์
3.นำเที่ยว ภูทับเบิก 5 จุด ไฮไลท์
4.ที่พัก 1 คืน (นอนเต้นท์ นอน 2 ท่าน ภูทับเบิก)
5.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์
-ทุน รักษา 500,000 บาท
-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

รถสองแถวเขาค้อ

สอบถามได้ที่ 087-2035957, 095-8650222 093-2908774, 093-2092581

ไม่ต้องนำรถมาเองท่านก็เที่ยวเขาค้อได้

ตัวอย่างโปรแกรม

วัน แรก

เวลา 05.00น. รับจาก สามแยกแคมป์สน จุดปลายทางเขาค้อ
เวลา 06.00น. ชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ( รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย)
เวลา 07.00น. ฐานอิทธิ
เวลา 07.30น. อนุสรณ์สถาน เขาค้อ
เวลา 08.00น. เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาต
เวลา 08.30น. ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและหมอก
เวลา 09.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น. ไร่ B. N
เวลา 11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน(ตาม อัธยาศัย)
เวลว 13.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
เวลา 13.45น. วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 16.00น. ไปสักการะ วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 16.30น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
เวลา 17.00น. เข้าที่พัก  (นอนเต้นท์ นอน 2 ท่าน ริมผา ภูทับเบิก)

วันที่ สอง

เวลา 07.00น. รับประทานเช้า(ตาม อัธยาศัย)
เวลา 08.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก
เวลา 09.30น. ภูแผงม้า
เวลา 11.00น. ลานหินปุ่ม,
ผาชูธง,
เวลา 12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตาม อัธยาศัย)
เวลา 13.30น. โครงการหลวง

  • -ผาพบรัก
  • -ผาสลัดรัก
  • -ผารักยืนยง
  • -ผาคู่รัก
เวลา 14.00น. โรงเรียน การเมือง การทหาร ,กังหันน้ำ
เวลา 15.00น. จุดชมวิวภูทับเบิก,
เวลา 16.00น. ร้านมะขาม ของฝาก
จบโปรแกรม  ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

รถถนำเที่ยวเขาค้อ

หมายเหตุ

1.ประกันภัยจะคุ้มครองในกรณี เดินทางเที่ยวโดยรถยนต์
2.ประกันภัยการเดินทาง การุณา แจ้งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
3.แชร์ทริป แชร์เที่ยว เริ่มต้น 4 ท่าน

 รีวิว โปรแกรม แชร์ทริป แชร์เที่ยว

รถนำเที่ยวเขาค้อ-69

 

รถนำเที่ยวเขาค้อ


ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อพาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

เหมารถเขาค้อไม่มีราคา

ร้านกาแฟ-Pino-Latte-พีโน่-ลาเต้

วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

 

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง


เหมารถภูทับเบิก

จุดชมวิวภูทับเบิก

วัดป่าภูทับเบิก

จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

 

ลานหินปุ่ม

โรงเรียน-การเมืองการทหาร

กังหันน้ำ


แนะนำ ที่พักภูทับเบิก วิวทะเลหมอก

ที่พักภูทับเบิก


แนะนำ รถสองแถวเขาค้อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

รถนำเที่ยวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อ

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.