วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว

ที่อยู่ : ตั้งอยู่

  • ณ.บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง
  • ต.แคมป์สน
  • อ.เขาค้อ
  • จ.เพชรบูรณ์

พาเที่ยววัดผาซ่อนแก้ว

พระเจ้า 5 พระองค์ วัดผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ไหว้พระพุทธเจ้า 5

เนื่องในวันเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ ๘๕ พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9  เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่นๆ นั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา

ที่พักมองเห็นวัดผาซ่อนแก้ว

ที่พักบนวัดผาซ่อนแก้ว

ผาซ่อนแก้ว เขาค้อ pantip

ทาง ลง ผา ซ่อน แก้ว

Slider
ห้วยไผ่คอมทัวร์
โทร .0872035957 0958650222
 รถสองแถวเขาค้อ
Slider
Slider

เจดีย์วัดผาซ่อนแก้ว

ประวัติเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป

บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ทั้งนี้ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. ซึ่งเป็นพิธีฤกษ์อุทธังราชา อันเป็นฤกษ์แห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งของพระราชา โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธี

เจดีย์วัดผาซ่อนแก้ว

ประวัติวัดผาซ่อนแก้ว

ที่มาคำว่า ผาซ่อนแก้ว ที่เป็นภูเขาสูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นภูมิประเทศ มีธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีถ้ำอยู่บนยอดเขาซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคนเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว”และต่อมาได้มีการสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน ๒๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

รถ ตู้ ไป วัด ผา ซ่อน แก้ว

ค่า รถ ขึ้น วัด ผา ซ่อน แก้ว

ผาซ่อนแก้ว รถเก๋งขึ้นได้ไหม

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น