ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

เหมาขึ้น วัด ผา ซ่อน แก้ว

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว เขาค้อ 11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูทับเบิก 5 จุด ไฮไลท์
3.ที่พัก 1 คืน
4.อาหารฟรี 3 มื้อ
5.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
6.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท
-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

สถานที่เที่ยวมีดังนี้

1.จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ
2.จุดชมวิวเขาค้อ
3.เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาตุ
4.จุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้
5.ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
6.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
7.เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
8.ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
9.ร้านอาหาร เลอบรูม
10.ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
11.วัดผาซ่อนแก้ว
12.จุดสูงสุดภูทับเบิก
13.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ
14.สักการะ วัดป่าภูทับเบิก
15.จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

 

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
แทนรักทะเลหมอก
ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
ร้านกาแฟภูแก้วพีค
ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
วัดผาซ่อนแก้ว
จุดสูงสุดภูทับเบิก
ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
วัดป่าภูทับเบิก
จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

 

วันที่ แรก

เวลา 05.00น. ออกเดินทาง
เวลา 05.30น. จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ
เวลา 06.00น. จุดชมวิวเขาค้อ
เวลา …….. รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย
เวลา 07.00น. เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาตุ
เวลา 07.30น. จุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้
เวลา 08.30น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 09.30น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น. เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
เวลา 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 13.00น. ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
เวลา 14.00น. ร้านอาหาร เลอบรูม
เวลว 15.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
เวลา 16.00น. วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 17.00น. ส่งที่พักภูทับเบิก
เวลา 18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สอง

เวลา 07.00น. รับประท่านอาหารเช้า (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 09.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก (ชมทะเลหมอก)
เวลา 10.00น.  ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ(ตามฤดูกาล)
เวลา 11.00น. สักการะ วัดป่าภูทับเบิก
เวลา 12.00น. จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
ส่ง บขส.หล่มสัก

ราคา นี้ต่อท่าน พร้อม ที่พัก รถพาเที่ยว อาหาร

ไม่ถึง 10 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท
ไม่ถึง 30 ท่าน ท่านละ 2,500 บาท
30 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 1,900 บาท
      ( 50 ท่าน ขึ้นไปแถมฟรี คาราโอเกะ )

รถสองแถวเขาค้อ