ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทริป2วัน 1คืน

ทัวร์นำเที่ยวภูทับเบิก

บริการ พาเที่ยว ภูทับเบิก+ภูหินร่องกล้า

2วัน1คืน

ฟรีสวัสดิการ ดังนี้

 • รถพาเที่ยว
  พร้อม ที่พักภูทับเบิก
     วิวทะเหมอก
    (บ้านเต้นท์กระโจมไม้ไผ่)
 • รถพาเที่ยวภูทับเบิก
  1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
  2.วัดป่าภูทับเบิก
  3.ชมไร่กะหล่ำปลี
  4.จุดชมวิว หน่วยภูทับเบิก
  5.ผาหัวสิงห์
 • รถพาเที่ยว ภูหินร่องกล้า
  1.ลานเดินภูหินร่อง
   -หินกบ
   -หัวใจหิน
   -ผานาคราช
   -ลานหินปุ่ม
   -ผาชูธง
  2.โครงการราชดำริ
   -ผาพบรัก
   -ผาสลัดรัก
   -ผารักยืนยง
   -ผาคู่รัก
  3.รร.การเมืองการทหาร
  4.กังหันน้ำ

กำหนดการโดยประมาณ

05.00น. จุดรับ ที่ บขส.หล่มสัก
06.00น. 1.จุดสูงสุดภูทับเบิก
07.00น. 2.วัดป่าภูทับเบิก
08.00น. 3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
09.00น. 4.จุดชมวิวภูทับเบิก
11.00น. 5.ลานเดินภูหินร่อง
 -หินกบ
 -หัวใจหิน
 -ผานาคราช
 -ลานหินปุ่ม
 -ผาชูธง
14.00น. 6..โครงการราชดำริ
 -ผาพบรัก
 -ผาสลัดรัก
 -ผารักยืนยง
 -ผาคู่รัก
15.00น. 7.รร.การเมืองการทหาร
16.00น.  4.กังหันน้ำ
17.00น กลับเข้าที่พัก
   
วันที่2  
08.00น. ทานอาหารเช้า
  เที่ยวผาหัวสิงห์
11.00น. ส่งกลับ บขส.หล่มสัก

รถพาเที่ยวเขาค้อ

บริการ เช่า เหมารถพาเที่ยว ไม่ได้มารถส่วนตัวมาก็เที่ยวได้

รีวิวที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

1.จุดสูงสุดภูทับเบิก ดูรีวิวต่อกดที่รูป

 2.วัดป่าภูทับเบิก ดูรีวิวต่อกดที่รูป

3.ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ดูรีวิวต่อกดที่รูป

4.จุดชมวิวภูทับเบิก ดูรีวิวต่อกดที่รูป

ผาหัวสิงห์ ดูรีวิวต่อกดที่รูป

รีวิวที่ท่องเที่ยวภูหินร่องกล้า

1.ลานเดินภูหินร่อง ดูรีวิวต่อกดที่รูป

2.โครงการราชดำริ ดูรีวิวต่อกดที่รูป

3.รร.การเมืองการทหาร ดูรีวิวต่อกดที่รูป

4.กังหันน้ำ ดูรีวิวต่อกดที่รูป

รีวิวที่พักภูทับเบิก

แคมป์วิวหมอก ดูรีวิวต่อกดที่รูป

ที่พักฟรีในโปรแกรม

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น