ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน 3 วัน2คืน

ขายทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริปเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก 3วัน2คืน พร้อม ที่พักภูทับเบิก ที่พักเขาค้อ

ขายทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก

ขายทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก

ช่องทางติดต่อ ห้วยไผ่คอมทัวร์ โทร.0932908774 0958650222 หรือ @lrb8641s

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว เขาค้อ  12 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์
3.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 6 จุด ไฮไลท์
4.ที่พัก เขาค้อ 1 คืน
5.ที่พัก ภูทับเบิก 1 คืน
6.อาหารฟรี 6 มื้อ
7.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
8..ฟรี ประกันภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท

-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

 

วันที่ แรก

05.00น. ออกเดินทาง
07.00น. รับประทานเช้าตาม (อัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในโปรแแกรม)
08.00น. ไปรษณีเขาค้อ
09.30น. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
10.30น. ชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้
11.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
12.00น. รับประทานอาหาร (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
13.00น. อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
14.00น. เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
15.00น. ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
เข้าที่พัก ที่เขาค้อ
18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สอง

05.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้(ชมทะเลหมอก)
07.00น. วัดผาซ่อนแก้ว
08.00น. รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
ไปเที่ยวกันที่ ภูหินร่องกล้า
10.00น. -ลานหินปุ่ม

-ผาชูธง

12.00น. รับประทานอาหาร(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
13.00น. ลานหินแตก
14.00น. โครงการหลวง

-ผาพบรัก
-ผาสลัดรัก
-ผารักยืนยง
-ผาคู่รัก

15.00น. -โรงเรียนการเมืองการทหาร

-กังหันน้ำ

16.30น. วัดป่าภูทับเบิก
เข้าที่พัก วิวทะเลหมอก
18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สาม

08.00น. รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
09.30น. จุดสูงสุดภูทับเบิก
10.00น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
10.00น. จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
.....ส่งที่ บขส.

เหมาทริป ราคา

50 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,600 บาท
20 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท
ไม่ถึง10 ท่าน ท่านละ 4,400 บาท
( 50 ท่าน ขึ้นไปแถมฟรี คาราโอเกะ )

 

รถนำเที่ยวเขาค้อ


ทัวร์ วันแรก

จุดชมทะเลหมอกเขาค้อ
ชมทะเลหมอกเขาค้อ    เวลา 05.00น.ออกเดินทางไปชมทะเลหมอก ที่จุดชมวิวเขาค้อ เวลา 07.00น. รับประทานเช้าตาม (อัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในโปรแแกรม)

 

ไปรษณีย์เขาค้อ
ไปรษณีย์เขาค้อ เวลา 08.00น. ไปรษณีเขาค้อ

 

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ เวลา 09.30น.    เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

 

แทนรักทะเลหมอก
แทนรักทะเลหมอก เวลา 10.30น.   ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและทะเลหมอก

 

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
ทุ่งกังหันลมเขาค้อ เวลา 10.00น.  ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

 

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เวลา 12.00น.    รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล ) เวลว 13.00น. อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

 

เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้) เวลว 14.00น.  เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)

 

ร้านกาแฟภูแก้วพีค
ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค เวลว 15.00น. ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค .....เข้าที่พัก ที่เขาค้อ อยู่แคมป์สนไกล้วัดผาซ่อนแก้ว เวลา 18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สอง

ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
Pino Latte Coffee Shop เวลา 05.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้(ชมทะเลหมอก)

 

วัดผาซ่อนแก้ว
measure  วัดผาซ่อนแก้ว เวลา 07.00น. วัดผาซ่อนแก้ว เวลา 08.00น.รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

 

ลานหินปุ่ม
ต่อด้วยไปเที่ยวกันที่  ภูหินร่องกล้า เวลา 10.00น. ลานหินปุ่ม และ ผาชูธง

 

ผาชูธง
เวลา 10.00น. ลานหินปุ่ม และ ผาชูธง

 

ลานหินแตก
เวลา 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล ) เวลา 13.00น.    ลานหินแตก

 

โรงเรียน การเมืองการทหาร
เวลา 15.00น. โรงเรียน การเมืองการทหาร และ กังหันน้ำ

 

วัดป่าภูทับเบิก
เวลา 16.30น. วัดป่าภูทับเบิก ...เข้าที่พัก ที่ภูทับเบิก วิวทะเลหมอก เวลา 18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

 

ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
วันที่ สาม เวลา 08.00น.  รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล ) เวลา 9.30น.  ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

 

จุดสูงสุดภูทับเบิก
เวลา 10.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก

 

จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
เวลา 10.00น. จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน ต่อด้วย.....ส่งที่ บขส.

line @


ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทริป 3วัน 2คืน

ราคาทัวร์เขาค้อ

 


พาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า