ทัวร์เขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ

ที่พัก ที่ใช้ในโปรแกรม


รถนำเที่ยว ที่ใช้ในโปรแกรม


ที่พักภูทับเบิก

ภูทับเบิก
ที่พัก
คนตรีสดเขาค้อ
จัดเลี้ยงเขาค้อ
ทัวร์เขาค้อ
บริการ จัดทัวร์ นำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้าสวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้
1.นำเที่ยว เขาค้อ 11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์
3.นำเที่ยว ภูทับเบิก 5 จุด ไฮไลท์
4.ที่พักเขาค้อ 1 คืน
5.ฟรีอาหาร
6.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
7.คาราโอเกะ
8.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท

-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

9.สถานที่ศึกษาดูงาน (พร้อมจัดตามสายงาน)

ราคา 1700 บาท ต่อท่าน

ติดต่อ 093-2908774 ,087-2035957, 093-2092581

 LINE ID :087-2035957

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น