ทัวร์เขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ

เขาค้อทัวร์

ทัวร์เขาค้อ

ที่พัก ที่ใช้ในโปรแกรม


พรเสนารีสอร์ท

รถนำเที่ยว ที่ใช้ในโปรแกรม


ที่พักภูทับเบิก

 

คาราโอเกะเขาค้อ

ภูทับเบิก

ที่พัก

คนตรีสดเขาค้อ

จัดเลี้ยงเขาค้อ

ทัวร์เขาค้อ
บริการ จัดทัวร์ นำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้
1.นำเที่ยว เขาค้อ 11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 7 จุด ไฮไลท์
3.นำเที่ยว ภูทับเบิก 5 จุด ไฮไลท์
4.ที่พักเขาค้อ 1 คืน
5.ฟรีอาหาร
6.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
7.คาราโอเกะ
8.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท

-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

9.สถานที่ศึกษาดูงาน (พร้อมจัดตามสายงาน)

ราคา 1700 บาท ต่อท่าน

ติดต่อ 093-2908774 ,087-2035957, 093-2092581

 LINE ID :087-2035957

 

 

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น