ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

ห้วยไผ่คอมทัวร์ บริการจัดทัวร์ พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

รถนำเที่ยวเขาค้อ-69

รถนำเที่ยวเขาค้อ


รถนำเที่ยวเขาค้อ

รีวิวที่พัก ภูทับเบิก ที่พักของโปรแกรม นี้

Chillland Resort

ไร่ฟ้าใส ภูผาทับเบิก

ไร่มะลิหอมภูทับเบิก

ไร่ริมผา

ไร่ลุงหั่งภูทับเบิก

ที่พักภูทับเบิก


รถสองแถวเขาค้อ

รีวิว โปรแกรม ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน รถสองแถวเขาค้อพาเที่ยว

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้
1.นำเที่ยว เขาค้อ  11 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์
3.ที่พัก 1 คืน
4.อาหารฟรี 3 มื้อ
5.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
6.ฟรี ประกันการภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์
-ทุน รักษา 500,000 บาท
-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริป2วัน 1คืน

วันที่ แรก
เวลา 05.00น.    ออกเดินทางไปชมทะเลที่จุดชมวิวเขาค้อ
เวลา 06.00น.    รับประทานเช้าตาม อัธยาศัย
เวลา 07.00น.    ฐานอิทธิ
เวลา 07.30น.    อนุสรณ์สถาน เขาค้อ
เวลา 08.00น.    เจดีขาวพระบรมสารีริกาธาต
เวลา 08.30น.    ไปจุดชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้สวยและหมอก
เวลา 09.00น.    ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.00น.    ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
เวลา 11.00น.    ไร่ B. N
เวลา 11.30น.    รับประทานอาหารกลางวัน (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลว 13.00น.    ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้
เวลา 13.45น.    วัดผาซ่อนแก้ว
เวลา 16.00น.    ต่อด้วยร้านของฝาก-ส่งที่พัก
เวลา 18.00น.    อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สอง
เวลา 07.00น.    รับประท่านอาหารเช้า (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
เวลา 09.00น.    ไปสักการะ วัดป่าภูทับเบิก,
เวลา 10.00น.    ชมไร่ทุ่งกะหล่ำ,(ตามฤดูกาล)
เวลา 10.30น.    จุดชมวิวภูทับเบิก,
เวลา 11.00น.    จบโปรแกรม  ส่ง บขส.หล่มสัก (หรือ ส่งที่ รถบัสของคณะมา)

เหมาทริป ราคา

ไม่ถึง 10 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท
10 ท่าน ขึ้นไป ถึง 30 ท่าน ท่านละ 2,500 บาท
30 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 1,900 บาท
( 50 ท่าน ขึ้นไปแถมฟรี คาราโอเกะ )

พาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก

เหมารถเขาค้อไม่มีราคา

รถสองแถวเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ-ฐานอิทธิ

แทนรัก-ทะเลหมอก

เที่ยว-ชมไร่สตอเบอรี่

ชมทะเลหมอกเขาค้อ

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ


เหมารถภูทับเบิก

จุดสูงสุดภูทับเบิก

จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน

จุดชมวิวภูทับเบิก

ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี

วัดป่าภูทับเบิก

รถนำเที่ยวเขาค้อ


ราคาเหมารถนำเที่ยวเขาค้อ อย่างเดียว

Tour-Guide-Khao-Kho-3

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น

Copyright © 2019. All rights reserved.