ทริปเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหิน 3 วัน2คืน

ขายทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทริปเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก 3วัน2คืน พร้อม ที่พักภูทับเบิก ที่พักเขาค้อ

ขายทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก

ช่องทางติดต่อ ห้วยไผ่คอมทัวร์ โทร.0932908774 0958650222 หรือ @lrb8641s

สวัสดิการ ที่ได้รับในทริป มีดังนี้

1.นำเที่ยว เขาค้อ  12 จุด ไฮไลท์
2.นำเที่ยว ภูทับเบิก  5 จุด ไฮไลท์
3.นำเที่ยว ภูหินร่องกล้า 6 จุด ไฮไลท์
4.ที่พัก เขาค้อ 1 คืน
5.ที่พัก ภูทับเบิก 1 คืน
6.อาหารฟรี 6 มื้อ
7.ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม
8..ฟรี ประกันภัยการเดินทาง ด้วยรถยนต์

-ทุน รักษา 500,000 บาท

-ทุนชีวิต 1,000,000 บาท

วันที่ แรก

05.00น. ออกเดินทาง
07.00น. รับประทานเช้าตาม (อัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในโปรแแกรม)
08.00น. ไปรษณีเขาค้อ
09.30น. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
10.30น. ชมวิวแทนรัก ถ่ายภาพดอกไม้
11.00น. ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
10.00น. ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
12.00น. รับประทานอาหาร (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
13.00น. อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
14.00น. เดอะบลูสกาย (ชมสวนดอกไม้)
15.00น. ร้านกาแฟ ภูแก้วพีค
เข้าที่พัก ที่เขาค้อ
18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สอง

05.00น. ร้านกาแฟ พิโน่ลาเต้(ชมทะเลหมอก)
07.00น. วัดผาซ่อนแก้ว
08.00น. รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
ไปเที่ยวกันที่ ภูหินร่องกล้า
10.00น. -ลานหินปุ่ม

-ผาชูธง

12.00น. รับประทานอาหาร(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
13.00น. ลานหินแตก
14.00น. โครงการหลวง

-ผาพบรัก
-ผาสลัดรัก
-ผารักยืนยง
-ผาคู่รัก

15.00น. -โรงเรียนการเมืองการทหาร

-กังหันน้ำ

16.30น. วัดป่าภูทับเบิก
เข้าที่พัก วิวทะเลหมอก
18.00น. อาหารเย็น (ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )

วันที่ สาม

08.00น. รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล )
09.30น. จุดสูงสุดภูทับเบิก
10.00น. ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
10.00น. จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
…..ส่งที่ บขส.

เหมาทริป ราคา

50 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,600 บาท
20 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท
ไม่ถึง10 ท่าน ท่านละ 4,400 บาท
( 50 ท่าน ขึ้นไปแถมฟรี คาราโอเกะ )

ทัวร์ วันแรก


วันที่ สอง

ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
วันที่ สาม เวลา 08.00น.  รับประทานเช้า(ห้วยไผ่คอมทัวร์ ดูแล ) เวลา 9.30น.  ชมไร่ทุ่งกะหล่ำปี
จุดสูงสุดภูทับเบิก
เวลา 10.00น. จุดสูงสุดภูทับเบิก
จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน
เวลา 10.00น. จุดชมวิวภูฟ้าเพียงดิน ต่อด้วย…..ส่งที่ บขส.

line @


ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ทริป 3วัน 2คืน

ราคาทัวร์เขาค้อ


พาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า