รถนำเที่ยวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อ ทีมงาน ห้วยไผ่คอมทัวร์ บริการ

#รถนำเที่ยวเขาค้อ

#รถสองแถวเขาค้อ

รถพาเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

รถนำเที่ยวเขาค้อ

รถนำเที่ยวเขาค้อ

Khao Kho tour bus บริการรถขึ้นพาเที่ยว ส่งรีสอร์ท เขาค้อและภูทับเบิกทีมงาน ห้วยไผ่คอมทัวร์ เรามีบริการ #รถเช่าเขาค้อ #รถเหมาภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล # รถสองแถวเขาค้อ #รถเหมาขึ้นภูทับเบิกยินดีให้บริการ #รถเช่าเขาค้อ #รถสองแถวเขาค้อราคาถูก พาเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล

ช่องทางติดต่อ ห้วยไผ่คอมทัวร์

โทร.0932908774 0958650222 หรือ @lrb8641s

ติดต่อทาง Line

เหมาขึ้นวัดผาซ่อนแก้ว โดย รถนำเที่ยวเขาค้อ

รถสองแถวเขาค้อ

ห้วยไผ่คอมทัวร์ บริการพาเที่ยว โดยรถสองแถวเขาค้อรถเหมาขึ้นเขาค้อราคาถูก มีหลายโปรแกรมให้เลือกเที่ยวได้ มีโปรแกรมพาเที่ยว 4 ภูเขาจะมี เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล มีจุดให้เลือกเที่ยวเป็นโปรแกรมดังนี้

รถสองแถวเขาค้อ พร้อม รถนำเที่ยวเขาค้อ


รถนำเที่ยวเขาค้อ รถสองแถวเขาค้อ


Khao Kho tour รถนำเที่ยวเขาค้อ


รถสองแถวเขาค้อ ราคาถูก รถนำเที่ยวเขาค้อ

 


รถโดยสารขึ้นเขาค้อ ราคาถูก รถนำเที่ยวเขาค้อ

 


รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก ราคาถูก รถนำเที่ยวเขาค้อ

 


รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก ราคาถูก รถนำเที่ยวเขาค้อ

 


รถนำเที่ยวเขาค้อ ราคาถูก

 


รถโดยสารขึ้นเขาค้อ ราคาถูก รถนำเที่ยวเขาค้อ

 

รถเหมาขึ้นภูทับเบิก

ห้วยไผ่คอมทัวร์ มีบริการ รถเหมาขึ้นภูทับเบิก พาเที่ยวเขาค้อด้วยสองแถวเขาค้อพาเที่ยวกันหลายจุด จึงขอรีวิว ที่ท่องเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ให้เลือกเที่ยวดังนี้

ชมทะเลหมอกเขาค้อ

 

พิพิธภัณฑ์อาวุธการสู้รบ-ฐานอิทธิ

 

 

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

 

แทนรัก-ทะเลหมอก

 

ไร่สตอเบอรี่เขาค้อ

 

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ

 

ร้านผักผลไม้เมืองหนาวเขาค้อ

 

 

พีโน่-ลาเต้

 

วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ

รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก

ห้วยไผ่คอมทัวร์ บริการของเราจะแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ชื้อทัวร์นำเที่ยว รถพร้อม ที่พัก อาหาร3มื้อรถนำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า2วัน1คืน

2. ใช้ รถนำเที่ยว อย่างเดียว เลือกโปรแกรมเที่ยวได้ เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า

3. แชร์ทริป ทัวร์นำเที่ยว รถพร้อม ที่พัก รถนำเที่ยว (รวมกับท่านอื่น) โปรแกรมเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า และท่านยังสามารถเลือกที่เที่ยวได้ 4 โปรแกรม ราคาจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ท่านไป ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท

และบริการอื่นดังนี้ #รถโดยสารขึ้นเขาค้อ #รถเช่าเขาค้อ #รถโดยสารขึ้นภูทับเบิก #รถนำเที่ยวภูลมโล  #เที่ยวเขาค้อไม่มีรถส่วนตัว

 

กดดู ผลงานและภาพรวมแต่ละทริป ดังนี้

รถนำเที่ยวเขาค้อ13พ.ค2017

Comments

ข้อความแสดงความคิดเห็น